(7) KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke Poznań

67 kandydatów w tym 25 kobiet i 42 mężczyzn. Do tej pory bez reprezentacji w radzie miasta, średnia wieku kandydata 34 lata

Wykaz zarejestrowanych kandydatów:

Post użytkownika Radni Poznania.

facebook

twitter