(4) KW Platforma Obywatelska RP Poznań

72 kandydatów w tym 29 kobiet i 43 mężczyzn. Do tej pory 13 radnych, średnia wieku kandydata 41 lat

Wykaz zarejestrowanych kandydatów:

Post użytkownika Radni Poznania.

facebook

twitter