(16) KWW Koalicja Prawo do Miasta Poznań

70 kandydatów w tym 38 kobiet i 32 mężczyzn. Do tej pory bez reprezentacji w Radzie miasta, średnia wieku kandydata 43 lata

Wykaz zarejestrowanych kandydatów:

Post użytkownika Radni Poznania.

facebook

twitter