(15) KWW P.O. Wolność Poznań

10 kandydatów w tym 4 kobiety i 6 mężczyzn. Do tej pory bez reprezentacji w radzie miasta, średnia wieku kandydata 54 lata

kłopoty z rejestracją wszystkich list stąd tylko 2 z 10 kandydatami.

Wykaz zarejestrowanych kandydatów:

Post użytkownika Radni Poznania.

facebook

twitter